Ïngenieursbureau Paauwe

Diensten


Schade aan steenbekledingDe volgende diensten kunnen worden verricht op het gebied van contractvoorbereiding:

 • Het opstellen van diverse soorten bestekken, uiteenlopend van RAW-bestekken tot de meest innovatieve contractvormen op basis van de UAV-GC 2005;
 • Het opstellen van Programma’s van Eisen;
 • Het opstellen van risico-inventarisaties en –analyses;
 • Het opstellen van kostenramingen, zowel deterministisch als probabilistisch;
 • Het opstellen van projectplanningen;
 • Het opstellen van contractbeheersplannnen;
 • Het aanvragen van alle benodigde vergunningen en ontheffingen. 

 

De volgende diensten kunnen worden verricht op het gebied van contractbegeleiding:

 • Het begeleiden van de uitvoeringsfase op verschillende manieren.
  Afhankelijk van het type contract kan dit variëren. Bij UAV-contracten varieert dit van dagelijks toezichthouden tot invulling geven aan de rol van Directie UAV. Bij UAV-GC-contracten varieert dit van het verrichten van toetsen tot invulling geven aan de rol van contractgemachtigde.


Ook op de volgende gebieden kunnen diensten worden verricht.

 • Het inzichtelijk maken van het beheerareaal, zowel administratief als d.m.v. ruimtelijke informatie (GIS);
 • Het inzichtelijk maken van de onderhoudstoestand van het beheerareaal (bijvoorbeeld d.m.v. inspecties, schouw etc.).