Ïngenieursbureau Paauwe

Ervaring


Strand december 2007Henk Paauwe (1964) is geboren en getogen in Zeeland. Hij volgde een studie weg- en waterbouwkunde aan de HTS te Vlissingen. Tijdens zijn studie is de bouw van de stormvloedkering Oosterschelde in volle gang.

Zijn allereerste werkervaring krijgt hij, als praktikant, op dit megaproject. Na zijn militaire dienst werkt hij enkele jaren in het buitenland voor Van Oord ACZ.

Na een aantal jaren in de wegenbouw te hebben gewerkt, maakt hij weloverwogen in 1997 een keuze om aan de kant van de opdrachtgever te gaan werken. Deze opdrachtgevers (zowel rijks-overheid als lagere overheden) hebben allen beheer en onderhoud van infrastructuur als kerntaak.

Na zeven jaar gedetacheerd te hebben gezeten wordt in 2004 de stap gezet naar zelfstandig ondernemerschap met de oprichting van een éénmansbureau.

Klik hier voor het volledige CV